Τα Νέα Μας

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης που εξέδωσε την 1η Ιουνίου 2021 η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η B2Kapital Cyprus Ltd («η Εταιρεία») θα ήθελε να διευκρινίσει ότι για οποιαδήποτε ερώτηση ή/και πληροφορία ή/ και παράπονο σχετικά με πιστωτικές διευκολύνσεις ή/και οφειλές, καθώς και συναφείς εγγυήσεις οι οποίες τυγχάνουν διαχείρισης από την Εταιρεία,  καλείστε όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία: Τηλ.: 25259620 Email:  velo2@b2kapital.com.cy Ταχυδρομική Διεύθυνση: B2Kapital Cyprus Ltd, Σπύρου Κυπριανού 79, Ποταμός Γερμασόγειας, 4042, Λεμεσός, Κύπρος   Για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον...

Σε συνέχεια της Επιστολής (η «Επιστολή») που εστάλη στους ίδιους δανειολήπτες και/ή εγγυητές και/ή πάροχους εξασφαλίσεων αυτών («οι Οφειλέτες») από την B2Kapital Cyprus Ltd, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2020, με θέμα την εξαγορά χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων και των σχετικών εξασφαλίσεων αυτών από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ (το «Χαρτοφυλάκιο») , ανακοινώνονται τα εξής: Η παρούσα ανακοίνωση αφορά όλους τους δανειολήπτες και/ή εγγυητές και/ή παρόχους εξασφαλίσεων αυτών (οι «Οφειλέτες») του Χαρτοφυλακίου, οι οποίοι έχουν ήδη ειδοποιηθεί από την B2Kapital Cyprus Ltd όσον αφορα την εξαγορά του Χαρτοφυλακίου από την Τράπεζα...

Κατά την πρώτη εβδομάδα του 2020, ο νορβηγικός Όμιλος B2Holding προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με την Τράπεζα Κύπρου για την εξαγορά χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων, ονομαστικής αξίας 400 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποτελείται από καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, κάτοχοι του χαρτοφυλακίου θα είναι από κοινού η Waterfall Asset Management και η B2Holding, ενώ την ευθύνη διαχείρισης για το σύνολο του χαρτοφυλακίου θα έχει η θυγατρική του Ομίλου στην Κύπρο, B2Kapital Cyprus. “Η εξαγορά του χαρτοφυλακίου αυτού από την Τράπεζα Κύπρου, αλλά και...

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ στο Χρηματιστηρίο Αξιών Κύπρου, ημερομηνίας 6 Ιουνίου, 2018, αναφορικά με την ολοκλήρωση της εξαγοράς χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων ύψους €144 εκατ., ανακοινώνεται ότι προσεχώς θα αποσταλούν επιστολές στους οφειλέτες, όσο και στους επηρεαζόμενους παρόχους εξασφαλίσεων (π.χ. εγγυητές), μέσω των οποίων πληροφορούνται τα ονόματα των υπευθύνων της B2Kapital Cyprus Ltd που έχουν αναλάβει να χειρίζονται τις σχετικές διευκολύνσεις, καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί τους. Η B2Kapital Cyprus Ltd θεωρεί ότι οι συνεργάσιμοι οφειλέτες θα επωφεληθούν τα μέγιστα από την ολοκλήρωση της...