Τα Νέα Μας

Σε συνέχεια της Επιστολής (η «Επιστολή») που εστάλη στους ίδιους δανειολήπτες και/ή εγγυητές και/ή πάροχους εξασφαλίσεων αυτών («οι Οφειλέτες») από την B2Kapital Cyprus Ltd, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2020, με θέμα την εξαγορά χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων και των σχετικών εξασφαλίσεων αυτών από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ (το «Χαρτοφυλάκιο») , ανακοινώνονται τα εξής: Η παρούσα ανακοίνωση αφορά όλους τους δανειολήπτες και/ή εγγυητές και/ή παρόχους εξασφαλίσεων αυτών (οι «Οφειλέτες») του Χαρτοφυλακίου, οι οποίοι έχουν ήδη ειδοποιηθεί από την B2Kapital Cyprus Ltd όσον αφορα την εξαγορά του Χαρτοφυλακίου από την Τράπεζα...

Κατά την πρώτη εβδομάδα του 2020, ο νορβηγικός Όμιλος B2Holding προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με την Τράπεζα Κύπρου για την εξαγορά χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων, ονομαστικής αξίας 400 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποτελείται από καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, κάτοχοι του χαρτοφυλακίου θα είναι από κοινού η Waterfall Asset Management και η B2Holding, ενώ την ευθύνη διαχείρισης για το σύνολο του χαρτοφυλακίου θα έχει η θυγατρική του Ομίλου στην Κύπρο, B2Kapital Cyprus. “Η εξαγορά του χαρτοφυλακίου αυτού από την Τράπεζα Κύπρου, αλλά και...

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ στο Χρηματιστηρίο Αξιών Κύπρου, ημερομηνίας 6 Ιουνίου, 2018, αναφορικά με την ολοκλήρωση της εξαγοράς χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων ύψους €144 εκατ., ανακοινώνεται ότι προσεχώς θα αποσταλούν επιστολές στους οφειλέτες, όσο και στους επηρεαζόμενους παρόχους εξασφαλίσεων (π.χ. εγγυητές), μέσω των οποίων πληροφορούνται τα ονόματα των υπευθύνων της B2Kapital Cyprus Ltd που έχουν αναλάβει να χειρίζονται τις σχετικές διευκολύνσεις, καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί τους. Η B2Kapital Cyprus Ltd θεωρεί ότι οι συνεργάσιμοι οφειλέτες θα επωφεληθούν τα μέγιστα από την ολοκλήρωση της...

Η εταιρεία Β2KAPITAL CYPRUS LTD εξασφάλισε την πρώτη άδεια Εταιρείας Εξαγοράς Πιστώσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στις 10 Μαΐου 2018. Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Νορβηγικού πολυεθνικού Ομίλου B2HOLDING, ο οποίος εργοδοτεί 2.400 εξειδικευμένα στελέχη σε 23 Ευρωπαϊκές χώρες. Ο Όμιλος, ο οποίος είναι ένας απο τους 10 μεγαλύτερους αγοραστές και διαχειριστές Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) στην Ευρώπη, θεωρεί ότι η Κυπριακή αγορά παρουσιάζει ουσιαστικές προοπτικές ανάπτυξης. Η μητρική εταιρεία του Ομίλου, Β2Ηοlding ASA, ειναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών του Όσλο. Στις 2 Μαΐου ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγησή του από τους οίκους Moody's και Standard & Poor’s με κατάταξη στη βαθμίδα “Ba3” και “ΒΒ-”  αντίστοιχα, με σταθερή προοπτική....