Τι μας διακρίνει

Η Β2KAPITAL ιδρύθηκε με σκοπό να συμμετάσχει ενεργά στην κυπριακή χρηματοπιστωτική αγορά και ειδικότερα στον κλάδο της διαχείρισης ΜΕΔ (Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων) προερχόμενων από όλο το φάσμα της εταιρικής και λιανικής τραπεζικής. Η εταιρία παρέχει ανταγωνιστικές και καινοτόμες λύσεις για τη διαχείριση ΜΕΔ και την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων με βιώσιμες προοπτικές ανάπτυξης ενώ παράλληλα συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

 

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Β2KAPITAL είναι:

 

  • Σημαντική εμπειρία των στελεχών στην Κύπρο, σε συνδυασμό με την πρόσβαση στη συσσωρευμένη γνώση, στις βέλτιστες πρακτικές και τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές δυνατότητες του μητρικού Ομίλου με παρουσία σε τουλάχιστον 22 Ευρωπαικές αγορές
  • Διαχείριση ΜΕΔ, και έμφαση στις αρχές κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης.
  • Πρόσβαση στις εξειδικευμένες ψηφιακές πλατφόρμες του Ομίλου για κάθε κλάδο δραστηριότητας και είδος δανείου (καταναλωτικά, στεγαστικά, εταιρικά μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, χρηματοδοτικής μίσθωσης, εκχώρησης απαιτήσεων κ.α.)