Ποιοί είμαστε

Η εταιρεία Β2KAPITΑL CYPRUS LTD (εφεξής «B2KAPITAL») είναι μέλος του ομίλου B2HOLDING. H εταιρεία B2HOLDING ASA εδρεύει στο Όσλο της Νορβηγίας και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών του Όσλο της Νορβηγίας (Oslo Børs).

 

Ο όμιλος B2HOLDING δραστηριοποιείται σε τουλάχιστον 22 ευρωπαϊκές χώρες/αγορές κυρίως στη Σκανδιναβία, την Βαλτική, την Κεντρική και Νότια Ευρώπη, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες χρηματοοικονομικού χαρακτήρα και διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) του τραπεζικού, κυρίως, τομέα. Η αγορά της Kύπρου και της περιοχής των Βαλκανίων αποτελούν βασική προτεραιότητα της “B2HOLDING ASA”.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαρτίου 2018, το ύψος των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων από τις εταιρείες του ομίλου εταιρειών B2HOLDING, φτάνει συνολικά τα 14 δισ. ευρώ, ενώ η διαθέσιμη ρευστότητα για εξαγορές χαρτοφυλακίων ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Η Β2KAPITAL ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 με σκοπό να συμμετάσχει ενεργά στην Κυπριακή χρηματοπιστωτική αγορά και, ειδικότερα, στον ευαίσθητο κλάδο της διαχείρισης ΜΕΔ, προερχομένων από όλο το φάσμα της επιχειρηματικής και λιανικής τραπεζικής.

 

Στόχοι της B2KAPITAL είναι να καθιερωθεί ως:

  • αξιόπιστος συστημικός παράγοντας στη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο,
  • στρατηγικός και αξιόπιστος εταίρος των τραπεζών που επιλέγουν να αναθέσουν τη διαχείριση των προβληματικών δανείων σε εξειδικευμένους συνεργάτες,
  • αρωγός στη αναγκαία αναδιάρθρωση και ανάπτυξη βιώσιμων εταιρειών, σύμμαχος στην ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας.