Επικοινωνία

Για Επικοινωνία συμπληρώστε

  TA ΓΡΑΦΕΙA MAΣ

  Κεντρικά Γραφεία

  Γωνία Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 56 & Δημοφώντος, LAMDA TOWER, 1os Όροφος, 

  Τ.K: 1075 Λευκωσία, Κύπρος

  Γραφείο Λεμεσού

  Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 1, 3os Όροφος, Μέσα Γειτονιά

  Τ.K: 4000 Λεμεσός, Κύπρος

  Τηλέφωνα επικοινωνίας
  Για λογαριασμούς που μεταβιβάστηκαν από την Τράπεζα Κύπρου το 2023 (Velocity I):
  Email: velo1@b2kapital.com.cy
  Tηλ.: +35725268720

  Για λογαριασμούς που μεταβιβάστηκαν από την Ελληνική Τράπεζα το 2021 (Semele II)::
  Email: semele2@b2kapital.com.cy
  Tηλ.: +35725268710

  Για λογαριασμούς που μεταβιβάστηκαν από την Τράπεζα Κύπρου το 2020 (Velocity II):
  Email: velo2@b2kapital.com.cy
  Tηλ.: +35725268700

  Για λογαριασμούς που μεταβιβάστηκαν από την Ελληνική Τράπεζα το 2018 (Semele I):
  Email: info@b2kapital.com.cy
  Tηλ.: : +35725259620

  Για άλλες γενικές πληροφορίες:
  Email: info@b2kapital.com.cy
  Tηλ.: : +35725259620
  Fax: +35725256107

  Για παράπονα:
  Email:complaints@b2kapital.com.cy