ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 20 ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Η Β2KAPITAL έχει ως σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και σε συμμόρφωση πάντα με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. Στόχος μας στην Κύπρο είναι να παρέχουμε μια συνολική πρόταση αξίας και συμβολής στην ανασυγκρότηση της Κυπριακής οικονομίας και της τραπεζικής αγοράς.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Η ρεαλιστική και στρατηγικά στοχευμένη αντιμετώπιση των ΜΕΑ συνιστά ζήτημα ζωτικής σημασίας για την Κύπρο, διασφαλίζοντας έσοδα για τις τράπεζες και δίνοντας ώθηση στην υγιή επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η αναδιάρθρωση ενός προβληματικού δανείου μέσω της μεταφοράς του σε εξειδικευμένη εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων, θα μπορούσε να εξελιχθεί πιο ευνοϊκά για τους οφειλέτες, με στόχο αυτοί να μπορούν να ανταποκριθούν σήμερα και στο μέλλον στις νέες ρυθμίσεις που θα συμφωνήσουν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η Β2KAPITAL είναι μέλος του Νορβηγικού ομίλου εταιρειών “B2HOLDING ASA” , ο οποίος διαχειρίζεται δανειακά χαρτοφυλάκια συνολικού ύψους 5 δισ. Ευρώ. Ο όμιλος “B2HOLDING ASA” δραστηριοποείται στις αγορές της Σκανδιναβίας, της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) του τραπεζικού τομέα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ