Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων: B2Kapital Cyprus Ltd

Αρμόδια οντότητα: B2Kapital Cyprus Ltd (εφεξής «B2K»)

Στοιχεία επικοινωνίας:

B2Kapital Cyprus Ltd, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Ταχυδρομική Θυρίδα 52704, 4067 Λεμεσός

dpo@b2kapital.com.cy

τηλ .: +357 25259620

φαξ .: +357 25256107

 

Αρχή μας

Η B2K είναι μια πιστωτική εταιρεία που εξαγοράζει και η οποία συνίσταται στην απόκτηση και είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η επιχείρηση υπόκειται σε άδεια και τελεί υπό την επίβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η B2K ασχολείται με την προσωπική πληροφόρηση των οφειλετών της / των εγγυητών τους / παρόχων ασφαλειών («τα υποκείμενα δεδομένων») και είναι σημαντικό για την B2K να προστατεύει και να σέβεται αυτές τις πληροφορίες και να προστατεύει το απόρρητο των υποκειμένων των δεδομένων . Η διασφάλιση της σωστής επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι επομένως μια θεμελιώδης αρχή της επιχείρησης. Τα παρακάτω είναι πληροφορίες σχετικά με το πώς η B2K συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων.

 

Ορισμοί

ΓΚΠΔ ή άλλως GDPR: Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 είναι ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας όλων των πολιτών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).  Αφορά επίσης στη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός των ορίων της ΕΕ και του ΕΟΧ.

Προσωπικά Δεδομένα: Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να ταυτοποιηθεί. Το κρίσιμο είναι ότι η ανάθεση, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα καθήκοντα, μπορεί να συνδεθεί με έναν ζωντανό άνθρωπο. Παραδείγματα προσωπικών δεδομένων είναι αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης, ονόματα και διευθύνσεις.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μπορούν να είναι, μεταξύ άλλων, δεδομένα σχετικά με την υγεία,  γενετικά και βιομετρικά δεδομένα.  Η B2K μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα υγείας μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, προκειμένου να εκτιμήσει και να καθορίσει το επίπεδο της ικανότητας του υποκειμένου των δεδομένων να ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα «Συλλογή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων»).

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Όλες οι μορφές ενεργειών προσωπικής πληροφόρησης είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, δομή και αποθήκευση.

Ελεγκτής προσωπικών δεδομένων: Το B2K είναι η οντότητα που είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα στη λειτουργία συλλογής. Η Εταιρεία καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα και τον τρόπο αντιμετώπισης της θεραπείας.

 

Συλλογή πληροφοριών

Η B2K συγκεντρώνει κυρίως τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων από έναν πρώην πιστωτή, όπως μια τράπεζα, όταν η B2K αναλαμβάνει (αγοράζει τα δικαιώματα), για παράδειγμα, ένα δάνειο ή μια σύμβαση πίστωσης (η οποία έχει λήξει). Εκτός από τις οικονομικές πληροφορίες σχετικά με την ίδια την απαίτηση, όπως αντίγραφο της σύμβασης πίστωσης / δανείου, το ποσό του κεφαλαίου, το τρέχον επιτόκιο, το κόστος και τις πληροφορίες συναλλαγής, συλλέγονται επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας του υποκειμένου των δεδομένων. Τέτοιες πληροφορίες είναι π.χ. το όνομα, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, η διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, και σε ορισμένες περιπτώσεις ο αριθμός τηλεφώνου και ηη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσει η B2K να προσδιορίσει τα υποκείμενα των δεδομένων και να επιτρέψει τη συλλογή των απαιτήσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία, τηρώντας παράλληλα τη νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σε περίπτωση υποκειμένου των δεδομένων που ορίζει αντιπρόσωπο, η B2K θα επεξεργαστεί επίσης πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο πρόσωπο μαζί με τις πληροφορίες του υποκειμένου των δεδομένων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται επίσης απευθείας από το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτό μπορεί να γίνει από το υποκείμενο των δεδομένων που καλεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραδίδει σε B2K νέες πληροφορίες, όπως αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας του ή παροχή πληροφοριών σχετικά με την κατοικία ή τον τόπο εργασίας του. Επιπλέον, μπορούν να συγκεντρωθούν οικονομικά στοιχεία σχετικά με τον / την σύζυγο του οφειλέτη / εγγυητή (και την οικογένεια, κατά περίπτωση), όταν ο οφειλέτης / εγγυητής συμφωνεί να εξοφλήσει το χρέος για ένα χρονικό διάστημα.

 

Συλλογή μέσω της ιστοσελίδας, cookies

Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων ή άλλος επισκέπτης στην ιστοσελίδα της B2K εγκρίνει τη χρήση cookie, το B2K θα αποθηκεύσει ένα cookie στον υπολογιστή του, το κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται. Το B2K μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες από τα αρχεία cookie για να αναλύσει την επισκεψιμότητα στον ιστότοπο, για παράδειγμα, για να δει ποιος επισκέφθηκε τον ιστότοπο B2K σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία μπορεί να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω ο ιστότοπος. Ο επισκέπτης στον ιστότοπο μπορεί να αρνηθεί την εγκατάσταση των αρχείων cookie B2K, επιτρέποντας τη σχετική ρύθμιση μέσω του προγράμματος περιήγησης. Επιπλέον, όλα τα αρχεία cookie μπορούν να διαγραφούν οποιαδήποτε στιγμή ο επισκέπτης επιλέγει να το κάνει στον browser του. Οι πληροφορίες που ενδεχομένως συλλέγονται μέσω cookies θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

 

Συλλογή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (δείτε την παρακάτω Συναίνεση), και να επεξεργαζόμαστε προσωπικά προσωπικά προσωπικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του (σωματική και πνευματική) , ως εξής: πιστοποιητικά κοινωνικής ασφάλισης, αποδεικτικά στοιχεία για τρέχοντα και προηγούμενα τραύματα, αναπηρίες, ιατρική διάγνωση, ιατρική και ιατρική περίθαλψη, ιατρικές εκθέσεις, πιστοποιητικά ιατρών, κυβερνητική πιστοποίηση ιατρικής κατάστασης και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με το ιατρικό σας ιστορικό. σκοπό να βοηθηθεί η B2KAPITAL στην αξιολόγηση και στον καθορισμό του επιπέδου της ικανότητας του υποκειμένου των δεδομένων να ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Το «Έντυπο Συναίνεσης» σχετίζεται ειδικά με τα προαναφερθέντα ευαίσθητα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων και τα επεξεργάζονται από εμάς σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Χρήση των πληροφοριών (Σκοπός και νομική βάση)

Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στη B2K υποβάλλονται σε επεξεργασία από την τελευταία σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και τους νόμους που διέπουν τις πιστωτικές διευκολύνσεις, με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης βάσει της οποίας οι οφειλέτες είχαν λάβει Πιστωτικών διευκολύνσεων και την εξασφάλιση των συμβατικών και νομικών δικαιωμάτων του B2K, δηλαδή βάσει νόμιμου συμφέροντος. Η B2K επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα κυρίως για να διεκπεραιώσει την είσπραξη χρεών. Οι σκοποί της επεξεργασίας είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

 • να προσδιοριστούν τα υποκείμενα των δεδομένων της εταιρείας
 • επικοινωνία με τα υποκείμενα των δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικώς ή τηλεφώνου
 • λήψη μέτρων επιβολής από τις αρχές ή τα δικαστήρια
 • διαχείριση πληρωμών από τα υποκείμενα των δεδομένων
 • επικαιροποίηση προσωπικών στοιχείων, όπως η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου, μέσω ιδιωτικών ή δημόσιων αρχείων, όπως δύναται να απαιτηθεί από κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • η παρακολουθηση και αναφορά αξιώσεων σε υποθέσεις διακανονισμού χρεών, πτωχεύσεων κλπ.
 • η δημιουργία επακριβούς οικονομικού προφίλ του οφειλέτη / εγγυητή (είτε αποκλειστικά είτε με τον/τη σύζυγο), λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα και έξοδα της οικογένειας, κυρίως σε περίπτωση που το χρέος θα εισπραχθεί σε δόσεις κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου.

Εκτός από το σκοπό της είσπραξης αξιώσεων, τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία επίσης ώστε να τύχουν αναφοράς από τη B2K, ή να υποστούν άλλη επεξεργασία, πληροφορίες που μπορεί να απαιτηθούν λόγω νομοθεσίας, καθιερωμένης επαγγελματικής πρακτικής ή από τις Αρχές. Για παράδειγμα:

 • αποστολή στοιχείων σε σχέση με καταβληθέντες τόκους στις φορολογικές αρχές
 • διατήρηση εγγράφων ώστε να συνάδουν με νομοθεσίες περί εξελεγμένων λογαριασμών
 • επιτρέπουν τον εξωτερικό λογιστικό έλεγχο σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους
 • η B2K μπορεί επίσης να επεξεργάζεται ορισμένα προσωπικά δεδομένα όταν είναι απαραίτητο να εξακριβώσει, επιβάλει ή υπερασπιστεί μια νομική απαίτηση.

 

Πώς μπορεί να μοιραζόμαστε πληροφορίες

Η B2K καταγράφει τις πληροφορίες που συλλέγει και δεν τις μεταφέρει σε τρίτους, καθώς τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας συλλογής είναι εμπιστευτικά. Ωστόσο, η B2K μπορεί να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με έναν ή περισσότερους εγκεκριμένους υπεργολάβους («Επεξεργαστές Δεδομένων»), εάν αυτό είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή της δραστηρίοτητας της.  Για παράδειγμα, όταν η B2K προσλαμβάνει έναν πάροχο πληροφορικής για τη λειτουργία και την υποστήριξη των συστημάτων πληροφορικής της, ένα τηλεφωνικό κέντρο για τη λήψη από ή την πραγματοποίηση κλήσεων προς τα υποκείμενα των δεδομένων ή μια εξωτερική εταιρεία για τη διεκπεραίωση / ετοιμασία επιστολών που θα ταχυδρομηθούν στα υποκείμενα, εταιρείες συλλογής χρεών, συνεργάτες της όπως νομικούς οίκους στη Κύπρο και την ΕΕ, εταιρείες αποθήκευσης / αρχειοθέτησης αρχείων και εταιρείες διαχείρισης δεδομένων, εταιρίες πληροφορικής ‘cloud’, εταιρείες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων και παρόχους υπηρεσιών λογισμικού ή / και τρίτα μέρη (όπως κυβερνητικά όργανα και εποπτικές αρχές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ελεγκτές, γραφεία πίστης), ώστε η Εταιρεία να μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, ή εάν η Εταιρεία έχει νόμιμη υποχρέωση να το πράξει ή εάν η Εταιρεία έχει εξουσιοδοτηθεί βάσει συμβατικών και κανονιστικών υποχρεώσεών της, καθώς και με τους νόμιμους εκπροσώπους σας.  Επιπλέον η Εταιρεία μπορεί να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε άλλες οντότητες του Ομίλου B2Holdings, εγκατεστημένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για επιχειρηματικούς σκοπούς.

Ωστόσο, η αποκάλυψη πληροφοριών λαμβάνει πάντοτε υπόψη τους ισχύοντες κανόνες απορρήτου και ένας Επεξεργαστής Δεδομένων δεν θα έχει την άδεια να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτό που έχει ορίσει η B2K.

Τα πιο πάνω ισχύουν και όταν ενημερώνονται τα προσωπικά δεδομένα, όπως π.χ. αλλαγές διεύθυνσης.

Όπως περιγράφηκε παραπάνω, η B2K μπορεί επίσης να μοιράζεται τα δεδομένα με το Δικαστήριο για να καθορίσει τις οφειλές και να λάβει εκτελεστικά μέτρα όπως Δικαστικά Διατάγματα και  εκποιήσεις ακινήτων.  Οι πληροφορίες μπορούν επίσης να παρέχονται σε άλλες αρχές, όπως το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την Άρτεμις Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Λτδ (Γραφείο Πίστης) εάν η Β2Κ υποχρεούται να υποβάλλει πληροφορίες σύμφωνα με το νόμο ή την πρακτική.

 

Διαβίβαση σε άλλες χώρες

Η B2K μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες. Για ενδεχόμενες διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα τηρηθούν οι απαιτήσεις του Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και του σχετικού Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κύπρου.

 

Ασφάλεια

Πληροφορίες για τα υποκείμενα των δεδομένων της B2K προστατεύονται από το νόμο περί εμπιστευτικότητας. Ως εκ τούτου, η B2K προστατεύει όλες τις δραστηριότητες της , συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, μέσω διαφόρων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Η εταιρεία ακολουθεί διαδικασίες που περιορίζουν ή ελέγχουν τη διάδοση δεδομένων τόσο ενδοεταιρικά όσο και εξωτερικά. Σε περίπτωση συμβάντος («παραβίαση δεδομένων»), όπου τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων της B2K διανέμονται σε, ή γίνονται προσβάσιμα από, μη εξουσιοδοτημένα άτομα η B2K θα ενημερώσει αμέσως το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Χρόνος διακράτησης

Οι προσωπικές πληροφορίες των υποκειμένων δεδομένων διακρατούνται καθ ‘όλη τη σχέση τους με τη B2K. Μόλις ολοκληρωθεί η καταβολή της απαίτησης, τα σχετικά δεδομένα θα διαγραφούν μετά από 10 χρόνια, με την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται από το νόμο να συνεχίσει να αποθηκεύει τα δεδομένα, π.χ. την απαίτηση τήρησης εγγράφων στην εταιρεία και οποιασδήποτε υποχρέωσης π.χ. να παρουσιάσει ενδιαφέρον για τη φορολογική αρχή.

 

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δυνητική δημιουργία προφίλ

Ως μέρος των δραστηριοτήτων επεξεργασίας η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για σκοπούς δημιουργίας προφίλ.  Σκοπός του προσδιορισμού του προφίλ είναι να αξιολογηθεί η συμπεριφορά πληρωμής των υποκειμένων των δεδομένων προκειμένου να επιτραπεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας να κατανείμει τα κατάλλήλα μέτρα είσπραξης της οφειλής.  Το προφίλ του υποκείμενου των δεδομένων δύναται να συγκριθεί με τα προφίλ που έχουν δημιουργηθεί από άλλα υποκείμενα δεδομένων.  Ωστόσο, η εταιρεία δεν ασκεί οποιαδήποτε μορφή αυτόματης λήψης αποφάσεων που εδράζεται σε προσδιορισμό προφίλ και που θα είχε νομικές ή άλλες σημαντικές επιπτώσεις στο υποκείμενο των δεδομένων.

 

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ζητήσουν λεπτομέρειες σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που διακατέχει η B2K και να ζητήσουν πρόσβαση στα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα (δικαίωμα πρόσβασης).  Για να εξετάσουν τι υποβάλλεται σε επεξεργασία από τη B2K, είναι δυνατό για τα υποκείμενα να ζητήσουν απόσπασμα δεδομένων.  Tέτοιο αίτημα μπορεί να υποβληθεί στον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων ως εξής:

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@b2kapital.com.cy ή,

ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Τ.Θ. 52704, 4067 Λεμεσός.

Ζητώντας το απόσπασμα δεδομένων, τα υποκείμενα δεδομένων λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία.   Η B2K θα απαντήσει σε αυτή την αίτηση εντός 1 μηνός, υπό κανονικές συνθήκες, από την ημερομηνία υποβολής της από το υποκείμενο.  Σε περίπτωση που ζητηθεί από το υποκείμενο, εάν αυτό είναι τεχνικά εφικτό, η B2K μπορεί επίσης να συντάξει τα προσωπικά δεδομένα και να διαβιβάσει τις πληροφορίες σε τρίτο μέρος που ορίζεται από το υποκείμενο των δεδομένων.

Το υποκείμενο των δεδομένων ενδέχεται να αντιταχθεί στη χρήση προσωπικών δεδομένων από την B2K (δικαίωμα αντίρρησης), ωστόσο η B2k μπορεί να αρνηθεί λόγω έννομου συμφέροντος στην επεξεργασία.   Επίσης, τα υποκείμενα που επιθυμούν να προσθέσουν σε ελλειπή προσωπικά δεδομένα ή που θεωρούν ότι υπάρχει οποιοδήποτε λάθος στα δεδομένα τους (δικαίωμα διόρθωσης) ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της B2K όπως έχει προαναφερθεί.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του (δικαίωμα διαγραφής)  εάν πλέον δεν απαιτούνται για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχει συλλέξει η B2K και ούτε πλέον είναι εύλογο να συνεχίσει η επεξεργασία των δεδομένων.  Εναλλακτικά, το υποκείμενο μπορεί να ζητήσει από τη B2K περιορισμό στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Είναι πολύ σημαντικό για την B2K ότι τα υποκείμενα δεδομένων της εταιρείας έχουν εμπιστοσύνη στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία και ότι πραγματοποιούνται με ορθό και νόμιμο τρόπο.  Επομένως, η B2K θα διερευνήσει άμεσα οποιαδήποτε θέματα που επηρεάζουν το υποκείμενο των δεδομένων. Το υποκείμενο που επιθυμεί να σχολιάσει, ή να υποβάλει παράπονο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την B2K μπορεί επίσης να επικοινωνήσει με το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση commissioner@dataprotection.gov.cy ή ταχυδρομικώς στη: Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία ή στο Τηλ: +357 22818456, ή στο Φαξ: +357 22304565.

Αυτή η πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να μεταβληθεί και επικαιροποιηθεί εάν οι εσωτερικές διαδικασίες της B2K αλλάξουν ή εάν απαιτηθεί από την Β2Κ βάσει νόμου ή απόφασης της ρυθμιστικής αρχής.  Η πιο ενήμερη πολιτική θα είναι πάντα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Β2Κ στη διεύθυνση: www.b2kapital.com.cy

 

.