Ολοκλήρωση εξαγοράς χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ από την B2Kapital Cyprus Ltd

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ στο Χρηματιστηρίο Αξιών Κύπρου, ημερομηνίας 6 Ιουνίου, 2018, αναφορικά με την ολοκλήρωση της εξαγοράς χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων ύψους €144 εκατ., ανακοινώνεται ότι προσεχώς θα αποσταλούν επιστολές στους οφειλέτες, όσο και στους επηρεαζόμενους παρόχους εξασφαλίσεων (π.χ. εγγυητές), μέσω των οποίων πληροφορούνται τα ονόματα των υπευθύνων της B2Kapital Cyprus Ltd που έχουν αναλάβει να χειρίζονται τις σχετικές διευκολύνσεις, καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί τους.

Η B2Kapital Cyprus Ltd θεωρεί ότι οι συνεργάσιμοι οφειλέτες θα επωφεληθούν τα μέγιστα από την ολοκλήρωση της εξαγοράς αυτής αφού θα τους προσφερθούν εξατομικευμένες λύσεις όπως παράταση στην αποπληρωμή της οφειλής, χαμηλά επιτόκια ή/και διαγραφές επιτοκίων ή/και μέρους της οφειλής. Για τους συνεργάσιμους δανειολήπτες που δύνανται να ανταποκριθούν άμεσα τα οφέλη από την διευθέτηση θα είναι ακόμη μεγαλύτερα. Τα άτομα που επηρεάζονται μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρία στα τηλέφωνα 25259625 / 25259630 / 25259620 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: solutions@b2kapital.com.cy 

Με την ευκαιρία επιθυμούμε να διαβεβαιώσουμε ότι η B2Kapital Cyprus Ltd, στο πλαίσιο της πανευρωπαικής στρατηγικής του ομίλου B2Holdings, θα επιδιώξει την αναζήτηση της καλύτερης δυνατής λύσης με τον κάθε επηρεαζόμενο οφειλέτη.

Λεμεσός, 6η Ιουνίου 2018