Η B2Holding προχωρά σε νέα συνεργασία με τη Waterfall Asset Management για την εξαγορά δανειακού χαρτοφυλακίου χωρίς εξασφαλίσεις στην Κύπρο

Κατά την πρώτη εβδομάδα του 2020, ο νορβηγικός Όμιλος B2Holding προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με την Τράπεζα Κύπρου για την εξαγορά χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων, ονομαστικής αξίας 400 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποτελείται από καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, κάτοχοι του χαρτοφυλακίου θα είναι από κοινού η Waterfall Asset Management και η B2Holding, ενώ την ευθύνη διαχείρισης για το σύνολο του χαρτοφυλακίου θα έχει η θυγατρική του Ομίλου στην Κύπρο, B2Kapital Cyprus.

“Η εξαγορά του χαρτοφυλακίου αυτού από την Τράπεζα Κύπρου, αλλά και η επέκταση της συνεργασίας μας με την Waterfall Asset Management, μας κάνουν ιδιαιτέρως χαρούμενους και περήφανους. Ευχαριστούμε επίσης την Τράπεζα Κύπρου για τη στενή συνεργασία και το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, χάρη στο οποίο μπορέσαμε να προχωρήσουμε στην οριστικοποίηση της συμφωνίας μέσα σε τόσο σύντομο διάστημα”, δήλωσε σχετικά ο κ. Johannes Raschke, Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων (Chief Investment Officer) του Ομίλου B2Holding.

Η B2Kapital Cyprus ιδρύθηκε το 2017 και υπό τη διαχείρισή της βρίσκεται ήδη χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων το οποίο εξαγόρασε από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και περιλαμβάνει δάνεια -μετά και άνευ εξασφαλίσεων- προς μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με το σύνολο των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPLs) στην Κύπρο να προσεγγίζει τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ο Όμιλος B2Holding έχει στόχο να ενισχύσει τη θέση της θυγατρικής του στην κυπριακή Αγορά, αλλά και να προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πλατφόρμα για την εξαγορά και τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανειακών απαιτήσεων.

Σχολιάζοντας σχετικά, ο Περιφερειακός Διευθυντής Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης και Επικεφαλής του τομέα Διαχείρισης Εταιρικών & Ενυπόθηκων Στοιχείων Ενεργητικού, κ. Γιώργος Χριστοφόρου, σημείωσε τα εξής: “Έχοντας αποκτήσει δύο από τα τέσσερα χαρτοφυλάκια που τέθηκαν σε πώληση την τελευταία διετία, συνεχίζουμε να αναζητούμε περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, όμως, προσφέρουμε ευρεία γκάμα υπηρεσιών διαχείρισης και σε άλλους θεσμικούς παίκτες που έχουν προχωρήσει στην εξαγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων. Όσοι μετέχουν στη συγκεκριμένη Αγορά μπορούν να εκμεταλλευτούν το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών του Ομίλου, αξιοποιώντας τη δυνατότητά μας να ολοκληρώνουμε γρήγορα τέτοιες συναλλαγές χάρη στην ιδιόκτητη Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων, η οποία είναι μια από τις λίγες στη χώρα. Ο χειρισμός της όλης διαδικασίας από την πλευρά της Τράπεζας Κύπρου έχει κερδίσει την εκτίμησή μας και μας κάνει να προσμένουμε με χαρά κάθε δυνατότητα περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας μας ”.

“Η ανάπτυξη των εταιρειών διαχείρισης σε διάφορες Αγορές αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους του Ομίλου B2Holding για το 2020. Η επιτυχής ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εξαγοράς υποβοηθά στην επίτευξη αυτού του στόχου και ταυτόχρονα ενισχύει τη θέση της B2Holding στην κυπριακή αγορά”, συμπλήρωσε ο κ. Erik Just Johnsen, Διευθύνων Σύμβουλος της B2Holding ASA.

Η Τράπεζα Κύπρου αποτελεί το μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου. Από το 2013, έχει προχωρήσει σε μια σειρά από αξιόλογες πρωτοβουλίες απομόχλευσης του ισολογισμού της. Η συμβολή της στη χρηματοδότηση της κυπριακής οικονομίας για περισσότερα από 120 χρόνια καθιστά κομβικό το ρόλο της στην εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPLs).

Παρόλο που το ύψος της συναλλαγής δεν καθιστά υποχρεωτική την επίσημη ανακοίνωσή της, η B2Holding προχωρά στη δημοσιοποίησή της για λόγους απόλυτης διαφάνειας.

Σχετικά με τη B2Kapital Cyprus Ltd.

Η εταιρεία Β2KAPITΑL CYPRUS LTD είναι μέλος του ομίλου B2HOLDING. H εταιρεία B2HOLDING ASA εδρεύει στο Όσλο της Νορβηγίας και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών του Όσλο της Νορβηγίας (Oslo Børs). Ο όμιλος B2HOLDING δραστηριοποιείται σε τουλάχιστον 22 ευρωπαϊκές χώρες/αγορές κυρίως στη Σκανδιναβία, την Βαλτική, την Κεντρική και Νότια Ευρώπη, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες χρηματοοικονομικού χαρακτήρα και διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) του τραπεζικού, κυρίως, τομέα. Η αγορά της Kύπρου και της περιοχής των Βαλκανίων αποτελούν βασική προτεραιότητα της “B2HOLDING ASA”. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαρτίου 2018, το ύψος των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων από τις εταιρείες του ομίλου εταιρειών B2HOLDING, φτάνει συνολικά τα 14 δισ. ευρώ, ενώ η διαθέσιμη ρευστότητα για εξαγορές χαρτοφυλακίων ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Η Β2KAPITAL Cyprus Ltd. ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 με σκοπό να συμμετάσχει ενεργά στην Κυπριακή χρηματοπιστωτική αγορά και, ειδικότερα, στον ευαίσθητο κλάδο της διαχείρισης ΜΕΔ, προερχομένων από όλο το φάσμα της επιχειρηματικής και λιανικής τραπεζικής. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.b2kapital.com.cy